Bestuur

Al meer dan dertig jaar is het bestuur van Stichting Dienst aan Kerk en Samenleving verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van Buurthuis ’t Vrouweveld. In eerste instantie werd voor de dagelijkse gang van zaken gewerkt met betaalde stafkrachten (coördinator en consulent Samenspraak/ Taalmaatjes project). In verband met teruglopende financiën is in goed onderling overleg besloten hun dienstverband te beëindigen.

Anno 2019 is een begin gemaakt met een nieuwe pilot: Het Burgerinitiatief. Buurthuis ’t Vrouweveld wordt gerund door een kleine en enthousiaste werkgroep vrijwilligers.  Zij worden op hun beurt voor de duur van 1 jaar begeleid door coach Chantal de Zanger. We zijn de gemeente Maastricht dan ook bijzonder erkentelijk voor hun financiële steun om zo met ons buurthuis een doorstart te maken.

Stichting Dienst aan Kerk en Samenleving

Burgemeester van Oppenstraat 123, 6224 ER Maastricht

KvK 14634696

NL83INGB0004124033

RSIN nummer 72.68.890

Samenstelling bestuur per 1 januari 2020:

Piet van Zwanenburg (Voorzitter); Pete Wall (Secretaris); Roel Dols (Penningmeester)

Zij doen dit op vrijwillige basis, zonder bezoldiging.